" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 4


Week 4
Tense

                   Simple                      S+V.1
Present      Continuous               S+ V. to be +V.ing
                   Perfect                         S+ has/have+V.3
                       Perfect Continuous    S+ has/have +been+ V.ing


                   Simple                        S+V.2
Past            Continuous               S+ was/were +V.ing
                       Perfect                         S+ had+V.3
                       Perfect Continuous    S+ had+ been+ V.ing


                        Simple                         S+ will/shall/be going to+ V.1
                        Continuous                 S+ will/shall+ be+ V.ing
Future        Perfect                    S+ will/shall+ have+V.3
                        Perfect Continuous   S+ will/shall+ have+ been+ V.ing
Learning Log
I have learned about grammar and tense, which allows it to be used in translation courses. Because of the translation from Thai to English. Must understand the principles of the language as well. Another theme, today we have been taught and used in the translation that is looking to learn about Aspects. This course of events in both events which has been achieved and are is happening. Therefore, this study we to apply the correct the translation more.
Example:  
  • Most people believe that dogs are man ‘best friend.
  •        At present the unemployment in Thailand stand 28 percent.
  •        My sister drinks a glass of water every morning.
  •        When I was young, I drank a glass of milk everyday.
  •        The government has announced an increase in oil price.
Exercise:
  •        Don’t call me during 6p.m.-7p.m., I will be eating for dinner at that time.
  •        Call me after 7p.m., I will have finished dinner at that time.
  •        This morning, when we go to work. I see that someone has whipped out the company last night.
  •        Joy tells me that she will travel to Chieng Mai in May.
  •        What do you think that buying a skirt, It is very short.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun