" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

Folding from paper
Folding the grasshopper from paper
Step of folding the grasshopper

1. Fold half a square of paper is prepared.

2. The paper is a right triangle and fold a half again.

3. Open up the paper and extend then press the paper to flat.

4. Will be as in the picture above.

5. And then hold back the other side.

6. The rest of paper makes the same as step 3.

7. Fold the dashed line of paper then open up.

8. Hold corner of the paper then pick up as in the picture.

9. Make of paper to blister up then press the paper to flat

10. Hold back to the paper.

11. The other side of the paper makes the same as Step 8.

12. Fold of paper in the dashed line on both sides.

13. Fold of paper down in front as in the picture.

14. Then fold of paper down the behind.

15. Hold the paper and turn the other side.
16. Then hold of paper in the middle and fold to back part.

17. Use the both hands to hold up the wings a little.

18. Then fold the legs up and down step.

19. Finally, drawing the eyes then has the grasshopper as in the picture.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun