" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

The handsome of father bantam


"The handsome of father bantam"
 


Materials
1. Posters paper cream color, red color, orange color, dark green color, and pale green color.
2. Latex glue
3. Eakeigong size of 1 cm.

Step of folding
1. Cut the body with poster paper cream color a piece and then folds the dashed line.
2. Then cut the poster paper red color is wattles, crest and mouth as an example of each a piece and fold the dashed line.
3. Next cut the poster paper orange color is tail of inside and cut the poster paper red color is tail of outside as an example of each 2 piece. After use the traffic circle is scream the dashed line to be trace and fold up and down to the dashed line.
4. Finally, cut the poster paper dark green color is wings of inside and cut the poster paper pale green color is wings of outside as an example of each 2 piece. After use the traffic circle is scream the dashed line to be trace and fold up and down to the dashed line.

2 ความคิดเห็น:

  1. You have to paste adjective before nouns or after verb to be. Some words in the title you should edit. It's not the father of bantam.

    ตอบลบ

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun