" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

+ N + Prep. P.


Pattaya Beach could disappear in 5 years
Sand erosion could cause Pattaya Beach to vanish in the next five years, a Chulalongkorn University researcher says.
Pattaya Beach is facing a severe sand erosion problem, prompting business owners to stack sandbags around their deckchairs to keep them from being washed away by waves. The erosion has significantly reduced the beach area over the past 10 years, experts say.
The science faculty's head of disaster studies, Thanawat Jarupongsakul, has released a paper which shows erosion at the beach is now "critical".
The erosion is caused mainly by changes in wave patterns reducing deposits of sand on the beach and this is being exacerbated by increased beach use.

Pattaya Beach covered 96,000 square metres (about 60 rai) in 1952, with the distance to the water about 36 metres. The beach area had fallen to 50,500 square metres (31 rai) by 2002, with 18.7 metres to the shoreline.
"The latest survey found the beach width had dropped sharply to just four to five metres," Prof Thanawat said.
"Without serious action, Pattaya Beach will disappear within five years."
Prof Thanawat said Chulalongkorn University's Aquatic Resources Research Institute, its science faculty and the Marine Department of Transport Ministry had together prepared a plan to counter the erosion.
This involves 200,000 cubic metres of sand being filled along the 4.48 kilometres of the beach to expand its width to 30 metres.

Who
         Thanawat Jarupongsakul

What
        Chulalongkorn University research of Pattaya Beach is facing a severe sand erosion problem.

When:   
          On Jan 23.

Where
          Pattaya Beach

Why
          The erosion is caused mainly by changes in wave patterns reducing deposits of sand on the beach and this is being exacerbated by increased beach use.

                                                                                 By Bangkok Post
Published: 24/01/2011

1 ความคิดเห็น:

  1. The headline in this type is Noun + Prepositon, but you post a sentence headline. You should write full of date.

    ตอบลบ

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun