" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

Learning Log out Class


เพลง เรารักกัน
สมมุติว่าฉันรักเธอเพียงข้างเดียว
แต่เธอไม่แลเหลียว
รอเธอคนเดียวฉันคงเสียเวลา
สมมุติว่าเธอเต็มใจให้รักมา
มันคงไม่มีค่า บังเอิญว่าฉันไม่ใส่ใจ
*เพราะฉันกับเธอเราเสมอเราเท่ากัน
ต่างคนต่างใจตรงกันเราสอง
เป็นความต้องการในใจที่คล้องจอง มีเราสองก็เพียงพอ
คงเป็นเพราะ คงเป็นเพราะ คงเป็นเพราะเรารักกัน
**จะขอบคุณสวรรค์ฉันท์ใด เรารักกัน
จะมีเธอมีฉันเสมอไป เรารักกัน
เมื่อครั้งก่อนนั้นฉันเคยแอบรักใครคนที่ไม่เคยให้ใจ
ฉันไม่เห็นมันจะได้ความ
ครั้งนี้ได้เจอตัวเธอช่างงดงาม
กลับกลายเป็นตรงกันข้าม เธอคือความงามที่แท้จริง
มันมีความหมายมากกว่า ฉันรักเธอ
มั่นคงเสมอยิ่งกว่า เธอรักฉัน
สิ่งอัศจรรย์นั้นคือ เรารักกัน
จะขอบคุณสวรรค์ฉันท์ใด เรารักกัน
จะมีเธอมีฉันเสมอไป เรารักกัน

We Love Each Other

What if I had a one-side love for you
But you never cared about me?
I‘d waste my time waiting for only you.
What if you would love to give me your heart?
It’d be worthless if I was not interested in it.
*Because you and I are the same.
We have the same feeling.
It’s the same desire inside our hearts.
Just the two of us is enough.
It might be because… because… because we love each other.
**How can I think heaven? We love each other.
There’ll always be you and me. We love each other.
I used to be secretly in love with someone who never gave her heart to me.
I didn’t see how it worked out.
Now I found you, you’re so elegant.
You became the contrary. You’re the real beauty.
It’s more meaningful than I love you.
Always more enduring than you love me.
The miracle is that we love each other.
How can I think heaven? We love each other.
There’ll always be you and me. We love each other.

The reason that I choose this song because of with subtle meanings. In the world are many different of conflicts. So that I choose this song to everyone to see if people live together in groups must with loved for each other. If every country had the love and unity and then it will make the world are peaceful.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun