" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

Learning Log out Class


Phrases and Vocabulary!Abstract = บทคัดย่อของวิทยานิพนธ์
Register = ชนชั้นของภาษา
Go to the hospital = ไปเยี่ยมไข้
Go to hospital = ไม่สบาย
Killing smile = ยิ้มพิฆาต
Hidden agenda = ภาวะซ่อนเร้น
Individualism = พึ่งพาตนเอง
Collectivism = รวมกันเป็นพวกพ้อง
Block grant = ทุนเป็นก้อน
Grant = เงิน
Red Tape = เช้าชาม เย็นชาม
Merging = รวบรวมกัน
Let on = ยอมรับ
Beat down = แสงแดดกล้า
Lose sight of = หลงลืม
Do one’s best = พยายามให้สุดความสามารถ
Find it disturbing that = รู้สึกกังวลใจอย่างมาก
Wish to make a complaint concerning = ต้องการร้องเรียน
Will not tolerate = ไม่ยอมให้เกิดขึ้น
Demand an explanation = ต้องการอธิบาย
Be outraged by = รู้สึกโกรธ
Plump = ท้วมๆ
Chubby = จ้ำม่ำ
Chance = มีโอกาส
Fat chance = เป็นไปไม่ได้
Dissolve parliament = ยุบสภา
Fairy tale = หนังสือนิทาน
Colorful = หลากสีสัน
Really likes = ชอบมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun