" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

Learning Log out Class
เก้าในสิบของเส้นทางด้วยความพยายามเพียงครึ่งเดียว

หลายคนทีเดียว เนื่องจากขาดความอดทน จึงล้มเลิกโครงการเสียกลางคัน ยุติลงด้วยความล้มเหลว และสูญเสียทุกอย่างที่ได้ทำจนสำเร็จไปแล้ว
ก็เหมือนกับการวิ่งที่ขาดความเข้มแข็ง และความตั้งใจเด็ดเดี่ยว จึงไม่ค่อยบรรลุเป้าหมายเพื่อได้มาซึ่งรางวัลนักวิ่งเก่ง ทุกคนรู้ดีว่าช่วงสุดท้ายของเส้นทางนับว่ายากแสนยากกว่าจะวิ่งให้ครบ
การเดินทางระยะ 100 ไมล์นั้น 90 ไมล์ถือว่าเป็นแค่ครึ่งเดียวของการเดิน ซึ่งหมายความว่า 10 ไมล์ สุดท้ายนั้น เราจะต้องใช้ความพยายามอีกตั้งครึ่ง

Nine tenths of the way, but only half of the effort

Many people, because of lacking in perseverance, give up in the middle of a project, end up in failure, and waste all that has been accomplished.
It is like running a race, without sufficient strength and determination. One can hardly reach the goal to win the award. All good runners know the last bit of the distance is the hardest to cover.
Walking a hundred miles, ninety of them make only half of the journey, means the last ten mile requires half of the effort.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun