" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

Learning Log out Class นายกฯแจกอีก-ชงสภาผ่านกม.เงินเดือนครู


 เวลา 09.30 น. วันที่ 16 ม.ค. ที่หอประชุมคุรุสภา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ร่วมงานวันครูประจำปี 2554 พร้อมกล่าวว่า จะปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกันทั้งครูและสถานศึกษา เร่งผลิตบุคลากรครูให้มีจิตวิณญาณเพียงพอกับจำนวนนักเรียนทั่วประเทศ รวมถึงปรับปรุงรายได้ของครูที่ยังไม่เพียงพอ และพัฒนาเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยขึ้น
            นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ในปี 2554 จะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพครู ประกาศให้เป็นปีคุณภาพครูโดยเร่งพัฒนาคุณภาพครูในด้านต่างๆ ปรับค่าตอบแทนครูให้เหมาะกับวิชาชีพ ปรับเปลี่ยนวิธีประเมินวิทยาฐานะ ขจัดอุปสรรคของการประกอบวิชาชีพครู รวมทั้งให้ขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพครูมากขึ้น ทั้งนี้การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องผลักดันต่อเนื่อง เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาปลายเดือนนี้จะผลักดันกฎหมายเงินเดือนครูเข้าสู่การ พิจารณา มั่นใจว่าจะผ่านความเห็นชอบในสมัยประชุมนี้


Prime Minister distributed teacher salaries


At 9:30 am. On January 16, at The Teachers Council Hall, The Prime Minister Mr. Abhisit Vejjajiva of joined the year Teacher's Day 2554. He said with education reform Will be to integrate both teachers and academic institutes. Speed up to produce teachers with sufficient awareness of students around the country. As well as improving income of teachers is not enough and development of technology for teaching and learning more than.
Mr. Abhisit said that in the year 2554 will be focus on development for quality of teachers. Announced to the year by speeding development of quality of teachers in various aspects. Adjustment compensation for professional teachers and adaptive of evaluated and remove barriers to the profession teacher. Including provide moral support and encourage for teachers are very proud in the teachers professional greater. However improved quality of education. It is important that the government continue to pushing. When the Federation of session later this month will be push the law salaries for teachers into the ensure that approved in this session.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun