" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

Learning Log out Class


Songkran festival

I have read a book. This is about Songkran. I have learned about the importance of Thai culture. This was mentioned in the book that the Songkran festival is recognized as Thai New Year celebration. Usually, the festival lasts three days from April 13 to April 15. Thai people go to temple to make merit and clean their houses to welcome to coming year. They also have water activities such as pouring scented water on Buddha images and the elderly to show their respect, and some young people may go playing water-splashing outside. Songkran Festival, which also helps their children returned to visit family. It make to the warm and family unity. At present this Lack of Thailand harmonious. If we all love italso will help our country for peaceful.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun