" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

Learning Log out Class
วิถีชีวิต

วิถีชีวิตของคนบางคนก็เหมือนการมองดูกระจกเงา และบางคนก็เหมือนมองดูผ่านหน้าต่าง ทั้งกระจกเงาและหน้าต่างล้วนทำจากแก้ว เพียงแต่ว่ามีชั้นของปรอทเคลือบอยู่หลังกระจกเงา
คนที่ดูกระจกเงานั้นก็มองดูตัวเองนั่นแหละ ดังนั้นเขาจึงอยู่อย่างโดดเดี่ยวและนึกถึงแต่ตนเอง คนที่มองผ่านหน้าต่างจึงสามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดีได้ด้วยการติดต่อโลกรอบตัวเขา
เรานั้นจึงควรเลือกวิถีชีวิตเพื่อตัวเราเอง

A way of life

Some people’s way of life is like looking at a mirror, and others looking through a window. Both mirror and window are made of glass, only there is a layer of quick silver behind the mirror.
One looking at the mirror, looks at himself, and so he is isolated and egoistic. A person who looks through a window can enlarge himself by connecting with the world around him.
We are to choose for ourselves the way of life.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun