" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

The Interview: OTOP


The Hermit Sculpture from Sweet Tamarind Woods
 
 
Good morning everyone, I went to Chalermprakiet District to study a product. Then I went to Boonleart’s home. Now he is 64 years old, he is a carver and worked this more ten years such as carving the cows, coconut grater, etc.  
Today he is carving the Hermit Sculpture from Sweet Tamarind Woods. The favorite of woods to use for carving such as Chamchuri wood, Sontol wood, Sweet Tamarind wood, etc. This product of work, he said that need to choose Sweet Tamarind wood because when carved out, it will be beautiful product.
These products are finished, it is very expensive about 4,000 to 10,000 Bath. For each piece and duration of making a piece about 1 month. 


The equipments used in the carving are 9 types;
 
1.Sandpaper                        

 

             
2. Color Poster                    

  
 
3. Lacquer

 4. Hammer

 

5. Grinding stones 

 
6. Chisel

 
7. Drill

 8. Sweet Tamarind wood


9. Saw

 The next step how to do; 


 
1. First, take a sweet tamarind wood cut into two pieces because can see the wood.

 
2. Then, drawing a hermit on the wood and use the saw cut the wood out of from.

 

3. Next, use a drill and chisel are decorate woods to the shape, when the completed from, using a sandpaper and grinding stones scrub until smooth. And use color poster paint on the form.
 

4. Finally, when the wood is dry should paint lacquer on the wood.
           
        

           We have the beautiful hermit and can be used to decorate the home, garden and restaurant.

5 ความคิดเห็น:

 1. Hello, Bee I'm interesting blog and The Hermit Sculpture from Sweet Tamarind Woods . It's a product interesting and creative.

  ตอบลบ
 2. It's a good project, but some parts of the interview has very low sound. Good Try!

  ตอบลบ
 3. Good Job! However, there are some mistakes. For example, "Good morning everyone, I went to Chalermprakiet District because I went to study a product." You can write "I went to Chalermprakiet District to study...". I think it's better.
  Moreover, "he is a carver and worked this more ten years" Which tense should you use? "is" = present but "worked" = past tense. more than ten years is better than more ten year.
  ^_^ A. Maew

  ตอบลบ
 4. Thank you teacher and everyone, I will improve it and write better!

  ตอบลบ

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun