" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 13


Week 13

Structure

This week we have learned about the structure: noun phrase, determiner, etc. We have to use critical thinking to understand the many sentences. That the sentence should be how to use correct and appropriate. Which everyone have to exactly with grammatical because of the Thai Translation into English need skills of all together so it makes a perfect translation.

Det.  opinion  size  shape  condition  age  color  origin N
An    ugly   big   rand    chipped  old blue French  vase

Noun phrase
  • My mother is a teacher.
  • The government has planned to dissolve the parliament.
  • The palace was built in 1912.
  • That house looks so big.


Modifiers
  • My brother really likes the thick colorful fairy tale book with lots of beautiful pictures that mom bought him.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun