" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Classroom Language: The end of the lesson


Expressions used in the classroom

Classroom Language: The end of the lesson

1. Time to stop
 •  It's almost time to stop.
 • I'm afraid it's time to finish now.
 • We'll have to stop here.
 • There's the bell. It's time to stop.
 • That's all for today.
 • You can go now.
2. Not time to stop.
 • The bell hasn't gone yet.
 • There are still two minutes to go.
 • We still have a couple of minutes left.
 • The lesson doesn't finish till five past.
 • Your watch must be fast.
 • We seem to have finished early.
 • We have an extra five minutes.
 • Sit quietly until the bell goes.
3. Wait a minute
 • Hang on a moment.
 • Just hold on a moment.
 • Stay where you are for a moment.
 • Just a moment, please.
 • One more thing before you goes.
 • Back to your places.
4. Next time
 • We'll do the rest of this chapter next time.
 • We'll finish this exercise next lesson.
 • We've run out of time, so we'll continue next lesson.
 • We'll continue this chapter next Monday.
5. Homework
 • This is your homework for tonight.
 • Do exercise 10 on page 23 for your homework.
 • Prepare the next chapter for Monday.
 • There is no homework tonight.
 • Remember your homework.
 • Take a worksheet as you leave.
6. Goodbye
 • Goodbye, everyone.
 • See you again next Wednesday.
 • See you tomorrow afternoon.
 • See you in room 7 after the break.
 • Have a good holiday.
 • Enjoy your vacation...
7. Leaving the room
 • Get into a queue.
 • Form a queue and wait for the bell.
 • Everybody outside!
 • All of you get outside now!
 • Hurry up and get out!
 • Try not to make any noise as you leave.
 • Be quiet as you leave. Other classes are still working.

Classroom Language: Simple instructions


Expressions used in the classroom 

Classroom Language: Simple instructions 

1. Here are some common instructions which the class can easily understand:

 • Come in.                                        
 • Go out.
 • Stand up.                                         
 • Sit down.
 • Stand by your desks.                      
 • Put your hands up.
 • Put your hands down.                    
 • Hold your books/pens up.
 • Show me your pencil.                    
 • Come to the front of the class.
2. A number of instructions can be used at the beginning of a session, and as the semester continues:
 • Pay attention, everybody.              
 • You need pencils/rulers.
 • We'll learn how to...                      
 • Are you ready?
 • Open your books at page...           
 • Turn to page...
 • Look at activity five.                     
 • Listen to this tape.
 • Repeat after me.                             
 • Again, please.
 • Everybody...                                   
 • Who's next?
 • Like this, not like that.
 • You have five minutes to do this.
3. A number of instructions can be used at the end of a session, and as the semester continues:
 • It's time to finish.                           
 • Have you finished?
 •  Let's stop now.                              
 • Stop now.
 • Let's check the answers.                
 • Any questions?
 • Collect your work please.             
 • Pack up your books.
 • Are your desks tidy?
 • Don't forget to bring your ... tomorrow.
4. Instructions can also be sequenced:
 • First                                                 
 • Next
 • After that                                        
 • Then
 • Finally
5. Comprehension language:
 • Are you ready?                               
 • Are you with me?
 • Are you OK?                                  
 • OK so far?
 • Do you get it?                                 
 • Do you understand?
 • Do you follow me?                        
 • What did you say?
 • One more time, please.                  
 • Say it again, please.
 • I don't understand.                         
 • I don't get it.
 • Like this?                                        
 • Is this OK?

Classroom Language: The beginning of the lessonExpressions used in the classroom

Classroom Language: The beginning of the lesson

1. Good morning
 • Good morning, everybody.           
 • Good afternoon, everybody.
 • Hello, everyone.                             
2. How are you?
 • How are you today, Tom?             
 • How are you getting on?
 • How's life?                                     
 • How are things with you?
 • Are you feeling better today, Bill?
3. Introductions
 • My name is Mr./Mrs./Ms Kim. I'm your new English teacher.
 • I'll be teaching you English this year.
 • I've got five lessons with you each week.
4. Time to begin
 • Let's begin our lesson now.           
 • Is everybody ready to start?
 • I hope you are all ready for your English lesson.
 • I think we can start now.               
 • Now we can get down to work.
5. Waiting to start
 • I'm waiting for you to be quiet.
 • We won't start until everyone is quiet.
 • Stop talking and be quiet.
 • Settle down now so we can start.
6. Put your things away
 • Close your books.
 • Put your books away.
 • Pack your things away.
7. Register
 • Who is absent today?
 • Who isn't here today?
 • What's the matter with today?
 • What's wrong with Jim today?
 • Why were you absent last Friday?
8. Late
 • Where have you been?
 • We started ten minutes ago. What have you been doing?
 • Did you miss your bus?
 • Did you oversleep?
 • Don't let it happen again.

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Learning Log out Class


หมี่กรอบกระเพราไก่
Mee Krob Kra Prao Kai


ส่วนผสม                                                     Ingredients
 เส้นหมี่แห้ง 100 กรัม                                                   100 g rice vermicelli 
เนื้อไก่สับละเอียด 300 กรัม                           300 g chicken, chopped 
ใบกระเพรา 2 ถ้วย                                           2 cups holy basil leaves 
พริกขี้หนูแดงตำพอแหลก 7-8 ดอก              7-8 red chilies, coarsely pounded in the mortar 
กระเทียมตำพอแหลก 4-5 กลีบ                     4-5 cloves garlic, coarsely pounded in the mortar 
น้ำมันหอย                                                         Oyster sauce 
ซีอิ้วขาว                                                          Soy sauce 
ซอสปรุงรส                                                     Seasoning sauce 
น้ำตาลทราย                                                    Sugar 
น้ำเปล่า 1/3 – 1/2                                             1/3 – ½ cup water 
น้ำมันพืช                                                         Vegetable oil

วิธีทำ

1. เทน้ำมันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟปานกลางพอน้ำมันเดือด ใส่เส้นหมี่ลงไป พอเส้นหมี่สุกพอกรอบ ตักขึ้นมาพักจนสะเด็ดน้ำมัน

1. Heat vegetable oil in a wok over a moderate heat until it starts vaporizing. Put in rice vermicelli, lift out and drain of oil when it cooked and crispy.

2. เทน้ำมันพืชลงในกระทะ ตั้งไฟปานกลางจนน้ำมันเริ่มเดือด ใส่กระเทียมลงไปผัดพอเหลือง

2.  Heat vegetable oil in a wok over a moderate heat until it starts vaporizing. Stir-fry the garlic until lightly-golden.

3. ใส่เนื้อไก่ลงไปผัดพอสุก ใส่พริกขี้หนูลงไป แล้วปรุงรสด้วยน้ำมันหอย ซีอิ้วอาว ซอสปรุงรส และน้ำตาลทราย จากนั้นเติมน้ำเปล่า ผัดต่อให้เข้ากัน

3. Put in the chicken and Stir-fry until cooked. Add red chilies, then season with oyster sauce, soy sauce, seasoning sauce and sugar. Add water and stir-fry until-fly until together.

4. ใส่ใบกระเพราลงไป ผัดให้เข้ากัน ปิดไฟ ตักใส่จานเสิร์ฟ

4. Add holy basil leaves and stir-fry together. Remove from the heart.

วิธีรับประทาน

รับประทานร้อนๆคู่กับหมี่กรอบ       
Serve and enjoy with crispy noodles.

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun