" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Classroom Language: The beginning of the lessonExpressions used in the classroom

Classroom Language: The beginning of the lesson

1. Good morning
 • Good morning, everybody.           
 • Good afternoon, everybody.
 • Hello, everyone.                             
2. How are you?
 • How are you today, Tom?             
 • How are you getting on?
 • How's life?                                     
 • How are things with you?
 • Are you feeling better today, Bill?
3. Introductions
 • My name is Mr./Mrs./Ms Kim. I'm your new English teacher.
 • I'll be teaching you English this year.
 • I've got five lessons with you each week.
4. Time to begin
 • Let's begin our lesson now.           
 • Is everybody ready to start?
 • I hope you are all ready for your English lesson.
 • I think we can start now.               
 • Now we can get down to work.
5. Waiting to start
 • I'm waiting for you to be quiet.
 • We won't start until everyone is quiet.
 • Stop talking and be quiet.
 • Settle down now so we can start.
6. Put your things away
 • Close your books.
 • Put your books away.
 • Pack your things away.
7. Register
 • Who is absent today?
 • Who isn't here today?
 • What's the matter with today?
 • What's wrong with Jim today?
 • Why were you absent last Friday?
8. Late
 • Where have you been?
 • We started ten minutes ago. What have you been doing?
 • Did you miss your bus?
 • Did you oversleep?
 • Don't let it happen again.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun