" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Classroom Language: The end of the lesson


Expressions used in the classroom

Classroom Language: The end of the lesson

1. Time to stop
 •  It's almost time to stop.
 • I'm afraid it's time to finish now.
 • We'll have to stop here.
 • There's the bell. It's time to stop.
 • That's all for today.
 • You can go now.
2. Not time to stop.
 • The bell hasn't gone yet.
 • There are still two minutes to go.
 • We still have a couple of minutes left.
 • The lesson doesn't finish till five past.
 • Your watch must be fast.
 • We seem to have finished early.
 • We have an extra five minutes.
 • Sit quietly until the bell goes.
3. Wait a minute
 • Hang on a moment.
 • Just hold on a moment.
 • Stay where you are for a moment.
 • Just a moment, please.
 • One more thing before you goes.
 • Back to your places.
4. Next time
 • We'll do the rest of this chapter next time.
 • We'll finish this exercise next lesson.
 • We've run out of time, so we'll continue next lesson.
 • We'll continue this chapter next Monday.
5. Homework
 • This is your homework for tonight.
 • Do exercise 10 on page 23 for your homework.
 • Prepare the next chapter for Monday.
 • There is no homework tonight.
 • Remember your homework.
 • Take a worksheet as you leave.
6. Goodbye
 • Goodbye, everyone.
 • See you again next Wednesday.
 • See you tomorrow afternoon.
 • See you in room 7 after the break.
 • Have a good holiday.
 • Enjoy your vacation...
7. Leaving the room
 • Get into a queue.
 • Form a queue and wait for the bell.
 • Everybody outside!
 • All of you get outside now!
 • Hurry up and get out!
 • Try not to make any noise as you leave.
 • Be quiet as you leave. Other classes are still working.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun