" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

Week 6


Week 6
Learning Log

This week we have learned about the mixed of Conditional Sentences, it harder to learn from last week. We need more effort to remember and use all 3 types of correct and accuracy. For will be applied in the translation correctly.

Example:
  • If I had won the lottery, I would be rich.
  • If I had read grammar book last night, I could understand the content of mixed If Clause.
  • If Jim got message I left him an hour ago, He is waiting for me now.
  • If Tom were rich, He would have bought a new car.

Exercise:
  • Too bad that you can’t drive a car, If you could was very beneficial.
  • If your friend exercises, Now he would be health very bad.
  • If I was least than 10 years, I would go to pub with them.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun