" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Week: 2


Week: 2
Learning Log
I have learned in the Modality because learning will need to translate the stories from one language to another language. This in the translation is required principle of many such as for used Modality help to translate for the meaning is clearer, so if we will be able to understanding the principles of Modality, it will make us learning to translate better.

Example:
 • Your sister can speak English well.
 • The temperature can sometimes reach 40 c in April.
 • Can you pass me the salt?
 • When he was young, he could run very fast.
 • You can take my car.

Exercise:
 • What time is decision? We can good or wrong.
 • He can't use chopsticks.
 • You can live here for as long as you want to live

2 ความคิดเห็น:

 1. I think you should add more detail, you should explain some methods that you have learned about translation to other friends. Weerasak Thaweemuang

  ตอบลบ

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun