" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Week: 1
Week: 1
Learning LogThis week we can learn about writing a Learning log. This will have to find my own knowledge. To put it in a blog for friends to learning. Therefore, we must find the knowledge for useful to learning English. So that everyone can learn to develop the technical to translation.


Example:  
 • He drives a big car.
  • Please look after the house for me.
  • I have a sandwich and a apple for lunch. The sandwich is not   delicious, but the apple is nice.
  • Nid will borrow a book from the library.   
  Exercise:
   • You can go to Chaiang Mai by train or a car.
   • The car that has bought by my mother. It is a mini Japanese car. 
   • He will take me to a good restaurant to celebrate on my birthday, but we end up at a restaurant near his office.
   • A: I used the money out because I stay in the most expensive hotel in the town.
          B: Why did you not stay in a cheaper hotel than this one.
   • Everyone knows that money is necessary in life.

   ไม่มีความคิดเห็น:

   แสดงความคิดเห็น

   The Interview: In English Version

   The Interview : In Thai Version

   " Wat Pra That on Tour "

   Learn Noun