" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. จัดสถานที่สอบ
2. เตรียมข้อสอบให้แก่อาจารย์คุมสอบห้องต่างๆ
3. เดินส่งข้อสอบและเก็บข้อสอบตามห้องสอบต่างๆ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้จัดเตรียมการจัดสถานที่สอบและการจัดข้อสอบ
2. ได้ทราบถึงหน้าที่เกี่ยวกับงานวัดผล

ปัญหาและการแก้ไข

-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun