" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. ตรวจผม เล็บและเครื่องแต่งกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
3. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
3.  ช่วยอาจารย์ในหมวดจัดเอกสาร
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น
2. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการตรวจผม เล็บ และเครื่องแต่งกาย มีนักเรียนบางคนยังไม่เรียบร้อย
   การแก้ปัญหา คือ ให้นักเรียนไปจัดการตัวเองมาให้เรียบร้อย เพื่อการตรวจครั้ง
   ต่อไป

1 ความคิดเห็น:

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun