" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
3. เข้าสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 204
4. คีย์ข้อมูลทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5. เข้าร่วมชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค
6. เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   โดยให้นักเรียนท่องกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ
7. ช่วยดูและนักเรียนในการซ้อมเชียร์ของสีส้ม

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. ได้เรียนรู้การจัดระบบงานและหน้าที่รับผิดชอบ
7. ได้เรียนรู้การดูแลนักเรียนและวิธีการจัดกิจกรรมของนักเรียนมากขึ้น
8. ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานให้กับส่วนรวม
9. ได้ฝึกการคีย์ข้อมูลของสถานศึกษาที่ทันสมัยขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ มีการลดเวลาเรียนเป็นพิเศษ 4 ซึ่งมีเวลาสอนเพียง 40 นาที 
    ทำให้การสอนล่าช้า
    การแก้ปัญหา คือ ในการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนและทำให้รวดเร็วและกระชับขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun