" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. ควบคุมและดูแลกิจกรรมกีฬาสีของสีส้ม
3. ประชุมเกี่ยวกับการเดินขบวนพาเหรด

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการทำงานให้กับส่วนรวม

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดกิจกรรมกีฬาสี มีฝนตกลงมาทำให้เกิดอุปสรรคในการเชียร์
    การแก้ปัญหา คือ มีการโยกย้ายและปรับเปลี่ยนเวลาในการทำกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun