" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอน

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
นางสาวปาวีณา ดวงมุสิก                                รวม 9 คาบ

วัน
1
2
3
4
5
6
7
08.10-09.00
09.00-09.50
10.00-10.50
10.50-11.40
11.40-12.30
12.30-13.20
13.20-14.10
จันทร์22101
2/8
343


22101
2/4
364

กิจกรรม
อังคาร
22101
2/6
366


พุธ
ปกครอง ม.2
22101
2/8
343


พฤหัสบดี
22101
2/4
364
22101
2/6
366

ศุกร์

22101
2/4
364


22101
2/8
343

22101
2/6
366

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun