" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าคุมนักเรียนในคาบปกครองของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4. เข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 22101) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 208
5. ไปส่งนักเรียนที่อาคารเรียนฝั่งตรงข้ามในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
6. ช่วยเหลืองานเอกสารของครูพี่เลี้ยง
7. เข้าพบปะผู้ปกครองนักเรียน


ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ครูที่ปรึกษามากขึ้น
4. ได้ฝึกการรายงานสถิติจำนวนนักเรียนต่อฝ่ายทะเบียน
5. ได้รู้จักการวางแผนการสอนและการจัดการชั้นเรียนให้เหมาะสม
6. รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
7. ทราบถึงการปฎิบัติงานดูแลและการช่วยเหลือนักเรียนมากขึ้น
8. รู้จักผู้ปกครองนักเรียนมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ นักเรียนมีจำนวนมากและห้องเรียนมีขนาดใหญ่ ทำให้นักเรียนข้างหลัง
   ไม่ค่อยได้ยินที่ครูพูด
   การแก้ไข คือ ครูจะยืนพูดตรงกลางห้องและพูดให้เสียงดังขึ้น
2. ปัญหา คือ นักเรียนมาเข้าแถวหน้าเสาธงสาย เลยต้องเช็คขาดเพราะไม่อยู่ในแถว 
   ทำให้ต้องคีย์ข้อมูลว่านักเรียนขาด ทำให้ผู้ปกครองเป็นห่วง
   การแก้ปัญหา คือ อธิบายผู้ปกครองเกี่ยวกับระบบเช็คชื่อของโรงเรียน 
   ทำให้ผู้ปกครองสบายใจขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun