" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนหน้าเสาธงในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 208
2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน
3. เข้าพบปะนักเรียนห้อง 202, 204, 208, และ 206 เพื่อแนะนำตัวและชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้
4. เข้าสังเกตงานสอนของครูพี่เลี้ยง
5. ช่วยงานเอกสารในกลุ่มสาระ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบแถว
2. ทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียนที่รับผิดชอบมากขึ้น
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในการหน้าที่ของครูมากขึ้น
4. ได้ฝึกการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นและการทำงานเป็นหมู่คณะ

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีจำนวนมาก
   ทำให้เสียงที่พูดไปได้ยินไม่ทั่วถึง
   แก้ปัญหา คือ ควรพูดให้เสียงดังกว่านี้ และควรมีไมโครโฟนในการพูด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun