" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1. คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง
2. พบหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
3. ช่วยอาจารย์ในกลุ่มสาระ พิมพ์เอกสาร
4. ช่วยจัดหนังสือเรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5. เข้าพบครูพี่เลี้ยง เพื่อรับภาระงาน
6. ช่วยงานต่างๆ ในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ

ผลการปฎิบัติงาน

1. ได้ฝึกนักเรียนให้มีระเบียบในการเข้าแถว
2. ทราบถึงการปฎิบัติตนและหน้าที่ในการปฎิบัติงานวิชาชีพครู
3. ได้ใกล้ชิดกับครูพี่เลี้ยงมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun