" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่
2. ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนห้องที่ปรึกษาในการแลกของขวัญวันปีใหม่
3. ร่วมกิจกรรมในการชมวงดนตรีโรงเรียน
4. ช่วยอาจารย์ในหมวดพิมพ์งาน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนมากขึ้น

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการตักบาตรในตอนเช้ามีฝนตก
   การแก้ปัญหา คือ ต้องใช้ร่มในการยืนตักบาตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun