" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. เช็คชื่อและคุมนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. คุมนักเรียนขึ้นรถอย่างปลอดภัยในการเดินทางไปค่ายพักแรม
3. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. ช่วยทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงในฐานและการเดินทางไกล
5. จัดสถานที่ในการนอนค่ายพักแรม

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การทำหน้าที่ครูมากขึ้น
2. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
3. ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการสถานที่พักลูกเสือกางเต็นท์ไม่เป็น
   การแก้ปัญหา คือ ต้องหัดให้ลูกเสือช่วยเหลือและสามัคคีกัน
2. ปัญหา คือ ในการทำอาหารลูกเสือบางหมู่ไม่เตรียมอุปกรณ์มา
   การแก้ปัญหา คือ ให้ลูกเสือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun