" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2


วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. จัดโต๊ะและข้อสอบกลางภาค
2. เดินข้อสอบกลาง
3. เก็บรวบรวมและยกข้อสอบแต่ละวิชา

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้จัดเตรียมการจัดสถานที่สอบและการจัดข้อสอบ
2. ได้ทราบถึงหน้าที่เกี่ยวกับงานวัดผล
3. ได้เรียนรู้หน้าที่เกี่ยวกับกรรมการคุมสอบ

ปัญหาและการแก้ไข
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun