" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. รับรายงานตัวนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
2. ถ่ายภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษแต่ละประเภท
3. ติดประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ
4. จัดเตรียมเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล
5. จัดเตรียมอาหารให้แก่คณะกรรมการที่ตัดสินการแข่งขัน

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของหมวด
2. ได้เรียนรู้ทำกิจกรรมวันมัธยม
3. ได้ฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ
4. ได้ฝึกการทำเกียรติบัตร

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการหน้าที่ต้องทำหลายด้าน
    การแก้ปัญหา คือ ควรมีการวางแผนว่าทำหน้าที่ไหนก่อน ทำให้เกิดความรวดเร็วขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun