" ครู" ครูคือคนพร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักเรียนได้ มิใช่ทำให้คนอื่นมองครูเป็นแค่เพียง "เรือจ้างลำหนึ่ง" หรือเป็นแค่ "เปลวเทียนข้างทาง" ที่ทำหน้าที่พาเราข้ามไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป แต่จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถนำพาและช่วยขัดเกลานักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1


วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

1. ร่วมเดินพาเหรดขบวน ASEAN
2. ร่วมกิจกรรมวัน ASEAN DAY
3. พูดคุยกับครูพี่เลี้ยง

ผลการปฏิบัติงาน

1. ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรม ASEAN
2. ได้ทำงานเป็นทีม
3. ได้เรียนรู้การทำงานกับนักเรียน
4. ได้เรียนรู้การจัดทำกิจกรรมอาเซียน

ปัญหาและการแก้ไข

1. ปัญหา คือ ในการจัดกิจกรรมมีการจัดสถานที่ที่มีอากาศร้อนทำให้นักเรียนเบื่อ
    การแก้ปัญหา คือ ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปควรเลือกสถานที่ให้เหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

The Interview: In English Version

The Interview : In Thai Version

" Wat Pra That on Tour "

Learn Noun